ARTIKEL ISLAM

Dokter Bantal telah memilih beberapa artikel untuk memuatkan ruangan ini. Semoga artikel-artikel tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat kepada kita semua.

SOALAN : Mengapa umat Islam di Malaysia memilih mazhab Syafie, sedangkan dalam Islam ada empat mazhab yang semuanya harus diikuti. Bolehkah saya tukar mazhab saya dengan mazhab-mazhab selain Syafie atau saya terus mengikut al-Quran dan hadis tanpa terikat kepada mana-mana mazhab? Dalam sesetengah mazhab, dikatakan ada masalah yang dikatakan pelik atau ganjil, misalnya air kencing unta suci dan boleh diminum sebagai ubat, harus makan sesetengah haiwan yang haram dimakan menurut mazhab Syafie seperti tupai dan lain-lain. Mengapa kita dilarang menyebar pendapat-pendapat ini? Bukankah semua mazhab itu betul dan boleh diamalkan? JAWAPAN : (Klik ini untuk mengetahui jawapannya.)
Falsafah Perkahwinan Mengikut Perspektif Islam
Gagasan Penyatuan Agama Adalah Haram

_____________________________________________________

ARTIKEL KHAS: POLIGAMI DALAM ISLAM

Prakata
Pendahuluan
Poligami dari Masa Ke Semasa (Sejarah Ringkas Poligami)
Syarat-syarat Poligami Dalam Islam
Hikmah-hikmah Poligami Dalam Islam
Perkahwinan Rasulullah
Tujuan Rasulullah Berpoligami
Khadijah binti Khuwailid (r.a.)
Saudah binti Zam'ah bin Qais (r.a.)
Aisyah binti Abu Bakar (r.a.)
Hafsah binti Umar (r.a.)
Siti Zainab binti Khuzaimah (r.a.)
Ummu Salamah @ Hindun binti Umaiyah (r.a.)
Zainab binti Jahsyi (r.a.)
Siti Juwairiyah @ Barrah binti Harits (r.a.)
Ummu Habibah @ Ramlah binti Abi Sufyan (r.a.)
Siti Shafiyah binti Huyai (r.a.)
Siti Maimunah binti al-Harits / al-Hilaliyah (r.a.)
Mariah al-Qibtiyah (r.a.)
Sumber Rujukan