SUMBER RUJUKAN

 1. Al-Qur'an Al-Karim
 2. Al-Islam    :    Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shidieqy
 3. Al-Islam Aqidatun Wa-Syariah    :    Prof. Dr. Syeikh Mahmoud Syaltout
 4. Di Balik Poligami Rasulullah S.A.W.    :    S. Ali Yasir
 5. Fiqh As-Sirah    :    Muhammad Al-Ghazali
 6. Islam & Perkahwinan    :    A. Md. Ali Al-Hamidy
 7. Kenapa Nabi Muhammad Berpoligami?    :    Dr. Ahmad Muhammad Al-Hufi
 8. Poligami Dalam Islam    :    Haji Dusuki Bin Haji Ahmad
 9. Ruhuddinil Islam    :    Afif Abdul Fattah Tabbarah
 10. Sejarah & Kebudayaan Islam    :    Prof. Dr. Ahmad Shalaby
 11. Tafsir Al-Qur'an An-Nur    :    Prof. Dr. T.M. Hasbi As-Siddieqy
 12. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur'an    :    Sheikh Abdullah Basmeih
 13. Wanita & Keluarga Dalam Islam    :    Afif Abdul Fattah Tabbarah
 14. Menolak Tuduhan-tuduhan Palsu Yang Mengelirukan Sekitar Soal Perkahwinan Junjungan Rasulullah S.A.W.    :    Sheikh Mohd. Ali As-Sabuni

 

Hakcipta Terpelihara 2001 Dokter Bantal